Make your own free website on Tripod.com

SALİHLİ’NİN JEOLOJİK YAPISI

 

Batı Anadolu yerleşme bölgesi içinde bulunan Manisa 28-10 doğu ile 38-10 kuzey konumu üzerinde bulunmaktadır. İlçemiz Salihli merkez il olan Manisa’nın doğusuna düşer .


Salihli’de rakım 108 m.dir. Salihli genellikle Gediz vadi ovasının güney kenarlarına ve bozdağların kuzeye doğru yavaş yavaş alçalan tepeciklerin kuzey eteklerine sırtını kolayca parçalanabilen kumsal katmanların oluşturduğu tepeciklerin kuzey eteğine Bozdağların karlı tepelerinden toplanıp gelen kar sularının toplandığı Kurşunlu deresi ile gümüş çayının koparıp getirdiği Alüvyonlu toprakları doldurduğu ovanın güney kıyısına kurulmuştur. Salihli kuzey ve güneyden doğudan batıya doğru uzanan dağlarla çevrilmiştir.