Make your own free website on Tripod.com

SALİHLİ'DE TARIM

 

Alüvyonlu toprak, Akdeniz iklimi ve sulama imkanı, dünyada bundan daha güzel tarıma elverişli yer az bulunur. Akdeniz ikliminin görüldüğü Salihli'de yaz kuraklığı bariz bir şekilde hissedilir. Ancak Demirköprü barajının sağladığı sulama imkanı ovada hem çeşitli hem de verimli yüksek bir tarım hayatı ortaya çıkarmıştır. Salihli'nin bir çok yerinde ensontif tarım yapılmaktadır.
Ovada ve Bozdağ yamaçlarında üretilen ürünlerin burada sayılması fantezi olabilir. Ancak ülke çapında yetiştirilen bir kaç ürün adı verilecek olunursa;

Pamuk: Liflerinin uzunluğu dolayısıyla kalite açısından rahat ve sulamalı bir tarım yöntemi uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak ilçede altı tane çırçır fabrikası bulunmaktadır.

Üzüm: Türkiye'nin çekirdeksiz üzüm merkezlerinden biri olan Salihli ovası (Manisa ili Türkiye Birincisi) kuru üzüm ihracatı ve pekmez üretimiyle ön sıralarda yer almaktadır.

Tütün: Önemli bir yer tutmakla birlikte son yıllarda önemli azalmalar görülmektedir.

Sebze ve Meyve: Şeftali,kayısı,kiraz,kavun,karpuz,zeytin ovanın diğer önemli ihraç malları arasında yer almaktadır.

Zeytin: Zeytincilik çok yaygın olmamakla birlikte yine de bir zeytinyağı fabrikası kurulacak kadar gelişmiştir.

Sebze üretiminde Salihli kendine özgü bir yer edinmiş bulunmaktadır. Sebze ve meyve daha çok Ankara-İstanbul ve Bursa'ya pazarlanmaktadır