Make your own free website on Tripod.com

KÜLTÜR ve SOSYAL YAPI


a. Kutlama ve Şenlikler

 

b.Folklorik Yapı
    b.1 Doğum
    b.2 Sünnet Töreni
    b.3 Evlenme
    b.4 Ölüm
    b.5 Bayram ve Kandiller/Ramazan Etkinlikleri
    b.6 Türbe Ziyaretleri
    b.7 Hıdrellez
 

c. El Sanatları
    c.1 Halı Dokumacılığı
        -Yuntdağı Halıları
        -Gördes Halıları
        -Kula Halıları
    c.2 Çömlek Yapımı
    c.3 At Arabacılığı
    c.4 Kula Çarşısı
 

d. Mimari Eserler
    d.1 Cami ve Külliyeler
        -Ulu Cami ve Külliyesi
        -Hatuniye Camii ve Külliyesi
        -Sultan (Valide Mesir) Camii ve Külliyesi
        -Muradiye Camii ve Külliyesi
        -Dilşikar Camii ve Külliyesi
        -İvaz Paşa Camii
        -Çeşnigir Camii
        -Ali Bey Camii
        -İbrahim Çelebi Camii
    d.2 Türbeler
        -Saruhan Bey Türbesi
        -Yedi Kızlar (Gülgün Hatun) Türbesi
        -Revak Sultan Türbesi
        -Aynı Ali Türbesi
        -Yirmi iki Sultanlar Türbesi
        -Terzi Ahmet Dede Türbesi
        -Tezveren Dede Türbesi
        -Haki Baba Mescidi
        -Yiğitbaşı Dergahı
d.3 Hanlar, Hamamlar
        -Cumhuriyet Hamamı
        -Hüsrev Ağa Hamamı
        -Karaköy (İvaz Paşa) Hamamı
        -Alaca Hamam
        -Dere (Gülgün Hatun) Hamamı
        -Çukur Hamam
        -Kurşunlu Han
        -Yeni Han
d.4 Çeşmeler
        -Kaval Çeşme
        - Anonim Çeşme (Vak Vak Çeşmesi)
        -Taşçılar Mescidi Çeşmesi
        -Anonim Çeşme
        -Derdiler Çeşmesi
        -Polat Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi
        -Sipahi Pazarı Çeşmesi
        -Derviş Hasan Çeşmesi
        -Pür Nefes Çeşmesi
        -Anonim Çeşme
        -Van Kulu Mehmet Efendi (Serabat Çeşmesi)
        -Aynı Ali Çeşmesi
        -Muradiye İmareti Çeşmesi
d.5 Diğer Mimari Eserler
        - Saray-ı Amire (Manisa Sarayı)
        - Mevlevihane
        - Hükümet Konağı
        - Darphane
 

e. Manisa Müzesi
 

f. Eğitim
 

g. Spor
 

h. Manisa Tarzanı